توصیف کردن نگهبان انتخابات رد صلاحیت انتخابات ریاست جمهوری

توصیف کردن: نگهبان انتخابات رد صلاحیت انتخابات ریاست جمهوری اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار فرهنگی و هنری اظهارات بهمن کیارستمی راجع به یک‌غیبت معنادار

بهمن کیارستمی با معنادار دانستن غیبت مقامات نظام پزشکی در مراسم سالگرد عباس کیارستمی گفت: این که ارائه گزارش از روند درمان یک قربانی آشکار خطای پزشکی، بعد از یک

اظهارات بهمن کیارستمی راجع به یک‌غیبت معنادار

اظهارات بهمن کیارستمی راجع به یک غیبت معنادار

عبارات مهم : پزشکی

بهمن کیارستمی با معنادار دانستن غیبت مقامات نظام پزشکی در مراسم سالگرد عباس کیارستمی گفت: این که ارائه گزارش از روند درمان یک قربانی آشکار خطای پزشکی، بعد از یک سال مستلزم توصیه وزیر و مداخله مدیر جمهور و مدیر قوه قضائیه باشد، نشان می دهد تا چه اندازه راه دستیابی به حقوق بیماران ناهموار هست.

در نخستین سالگرد درگذشت عباس کیارستمی، مراسمی با حضور وزیر بهداشت و جمعی از بازیگران و صورت های معروف و فرزند زنده یاد کیارستمی برگزار شد و روند بررسی پرونده پزشکی این فیلمساز مورد بحث قرار گرفت.

اظهارات بهمن کیارستمی راجع به یک‌غیبت معنادار

در این باره بهمن کیارستمی به ایسنا گفت: در جلسه برگزار شده است (در تاریخ ۱۴ تیرماه در دانشگاه شهید بهشتی)، غیبت مقامات نظام پزشکی و پزشکی قانونی معنادار بود و صراحتا نشان می داد که در بررسی این پرونده همچنان عزم این دو شرکت در دفاع از پزشکان خاطی جزم هست، ولی همانطور که در آن جلسه اعلام شد، نشانه مهم از پیگیری این پرونده، صدور حکم علیه دکتر خاطی نبوده و آن چه حائز اهمیت هست، ارائه گزارش کامل و مستند از روند درمان است.

او ادامه داد: بنابراین از یک سو، همین که در آخر جلسه چهارشنبه وعده تهیه و ارائه گزارش با کمک مدیر جمهوری را از آقای دکتر هاشمی (وزیر بهداشت) شنیدیم، برایمان جای خوشحالی داشت و قول کمک وزیر در شرایط موجود دلگرم کننده هست، ولی خبر مهم این وعده ناکارآمدی مراجع پیگیری به پرونده های پزشکی است.

بهمن کیارستمی با معنادار دانستن غیبت مقامات نظام پزشکی در مراسم سالگرد عباس کیارستمی گفت: این که ارائه گزارش از روند درمان یک قربانی آشکار خطای پزشکی، بعد از یک

بهمن کیارستمی خاطرنشان کرد: این که ارائه گزارش از روند درمان یک قربانی آشکار خطای پزشکی بعد از یک سال مستلزم توصیه وزیر و مداخله مدیر جمهور و مدیر قوه قضائیه باشد، نشان می دهد تا چه اندازه راه دست یابی به حقوق بیماران ناهموار هست. امیدوارم از چاره اندیشی جهت فرد به مرحله برنامه ریزی جهت افراد برسیم.

واژه های کلیدی: پزشکی | پرونده | کیارستمی | خطای پزشکی | عباس کیارستمی | درگذشت عباس کیارستمی | اخبار فرهنگی و هنری

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs