توصیف کردن نگهبان انتخابات رد صلاحیت انتخابات ریاست جمهوری

توصیف کردن: نگهبان انتخابات رد صلاحیت انتخابات ریاست جمهوری اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار پزشکی داروی پوکی استخوان جهت سلامت قلب بافایده است

محققان پی بردند داروی پوکی استخوان “آلندرونات” با کم کردن ریسک فوت ناشی از پرسشها قلبی-عروقی، حمله قلبی و سکته مرتبط است.

داروی پوکی استخوان جهت سلامت قلب بافایده است

داروی پوکی استخوان جهت سلامت قلب بافایده است

عبارات مهم : سلامت

محققان پی بردند داروی پوکی استخوان “آلندرونات” با کم کردن ریسک فوت ناشی از پرسشها قلبی-عروقی، حمله قلبی و سکته مرتبط است.

به گزارش مهر، در این مطالعه، بیمارانی که از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۳ دچار شکستگی لگن شده است بودند تا آخرهای سال ۲۰۱۶ تحت نظر قرار گرفتند. در بین ۳۴,۹۹۱ بیمار، ۴۶۰۲ نفر (۱۳ درصد) در طول مدت بررسی تحت درمان پوکی استخوان قرار گرفتند.

محققان مشاهده کردند مصرف دارو آلندرونات با کم کردن ۶۷ درصدی ریسک فوت ناشی از بیماری قلب و عروق و ۴۵ درصد ریسک کمتر حمله قلبی در طول مدت یک سال بعد مرتبط بود. همچنین ریسک سکته در مدت ۵ سال تا ۱۸ درصد و در مدت ۱۰ سال ۱۷ درصد کم کردن یافت. این تاثیرات حفاظتی در مورد سایر گروه درمانی پوکی استخوان مشاهده نشد.

داروی پوکی استخوان جهت سلامت قلب بافایده است

«چینگ لانگ چونگ»، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه هنگ گنگ، در این باره می گوید: «یافته های ما نشان می دهد که دارو آلندرونات دارای نقش حفاظتی از قلب و عروق در بیماران دچار شکستگی لگن است.»

محققان عنوان می کنند پزشکان باید تجویز داروی آلندرونات یا سایر بیسفسفونات های حاوی نیتروژن را در مورد بیماران دچار شکستگی لگن بلافاصله بعد از شکستگی ارزش در نظر بگیرند. چراکه این داروها نه تنها جهت استخوان ها بافایده است بلکه جهت سلامت قلب هم خوب است.

محققان پی بردند داروی پوکی استخوان “آلندرونات” با کم کردن ریسک فوت ناشی از پرسشها قلبی-عروقی، حمله قلبی و سکته مرتبط است.

واژه های کلیدی: سلامت | محققان | مشاهده | استخوان | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs