توصیف کردن نگهبان انتخابات رد صلاحیت انتخابات ریاست جمهوری

توصیف کردن: نگهبان انتخابات رد صلاحیت انتخابات ریاست جمهوری اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار پزشکی روش تازه جهت اصلاح اثرگذاری آنتی‌بیوتیک‌ها

متخصصان علوم پزشکی در آمریکا به روشی جهت تقویت کارآیی و تاثیرگذاری گروهی از آنتی‌بیوتیک‌ها در مقابله با باکتری‌های مقاوم به دارو دست پیدا کردند. 

روش تازه جهت اصلاح اثرگذاری آنتی‌بیوتیک‌ها

روش تازه جهت اصلاح اثرگذاری آنتی بیوتیک ها

عبارات مهم : عفونت

متخصصان علوم پزشکی در آمریکا به روشی جهت تقویت کارآیی و تاثیرگذاری گروهی از آنتی بیوتیک ها در مقابله با باکتری های مقاوم به دارو دست پیدا کردند.

به گزارش ایسنا، متخصصان در آمریکا در این آزمایش ها تلاش کردند تا به راهکار جدیدی دست پیدا کنند که بتوانند باکتری ها را در برابر آنتی بیوتیک هایی از قبیل “کینولون” آسیب پذیر کنند.

روش تازه جهت اصلاح اثرگذاری آنتی‌بیوتیک‌ها

این دسته از آنتی بیوتیک ها اغلب در درمان عفونت هایی همچون E.coli و استافیلوکوکوس اورئوس مصرف می شوند.

آنتی بیوتیک های کینولون از طریق تداخل با آنزیم های باکتری به نام “توپوایزومراز” عمل می کنند.

متخصصان علوم پزشکی در آمریکا به روشی جهت تقویت کارآیی و تاثیرگذاری گروهی از آنتی‌بیوتیک‌ها در مقابله با باکتری‌های مقاوم به دارو دست پیدا کردند. 

متخصصان در آزمایش های انجام شده است روی گروه های باکتری در محیط آزمایشگاهی دریافتند مصرف آنتی بیوتیک های کینولون به همراه گلوکز و فوماریک اسید چندین نوع باکتری از جمله باکتری های عامل بیماری سل را از بین می برند.

متخصصان در آمریکا همچنین اظهار داشتند: ترکیب گلوکز و فوماریک اسید در کنار آنتی بیوتیک های لینکولون به مقدار کافی از توانمندی مورد نیاز جهت از بین بردن عفونت های مقاوم برخوردار می شوند.

به گزارش خبرگزاری شینهوا، محققان امیدوارند به روش های موثری در تولید داروهای ترکیبی جهت انواع متفاوت عفونت ها در طول دوره درمان آنتی بیوتیکی دست پیدا کنند که بهتر بتوانند باکتری های بیماری زا را ریشه کن کنند.

روش تازه جهت اصلاح اثرگذاری آنتی‌بیوتیک‌ها

واژه های کلیدی: عفونت | آزمایش | آمریکا | باکتری | آزمایشگاه | آنتی بیوتیک | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs