توصیف کردن نگهبان انتخابات رد صلاحیت انتخابات ریاست جمهوری

توصیف کردن: نگهبان انتخابات رد صلاحیت انتخابات ریاست جمهوری اخبار سیاسی و اجتماعی

آخرین قیمت خودروهای وارداتی و تولید داخل در بازار

آخرین | بازار | خودرو | ماشین | روزنامه | قیمت خودروهای وارداتی | بازار خودرو آخرین قیمت خودروهای وارداتی و تولید داخل در بازا..

ادامه مطلب

مصرف سوخت خودروهای داخلی نصف می‌شود؟!

وزارت صنعت، معدن و تجارت خودروسازان را ملزم کرده مصرف سوخت خودروهای تولیدی خود را تا سال ۱۴۰۴ به تقریبا نصف مصرف سوخت فعلی این محصولات کم کردن دهند...

ادامه مطلب